úterý 26. února 2019

Dům „Zastávka 194“ v Chotěboři a překvapivý nález příkopu

Marek Peška, Archaia Brno z. ú.,25. února

Protože se už nějaký pátek zabýváme nejrůznějšími městskými či vesnickými domy a snažíme se rozlousknout jejich počátky, čas od času se nám někdo sám ozve, že provádí nějaké výkopy, nebo dům opravuje. A tak jsme se v roce 2017 seznámili i se skupinou nadšenců, která vlastní dům v Chotěboři. Bylo to pro nás sice hodně daleko, ale práce nevypadaly zase tak náročně a tak jsme podnikli do české části Vysočiny několik krátkých výprav. V letošním roce byly výkopy v domě završeny odstraněním podlahy chodby, pod kterou se z větší části nacházel sklep. Dům stojí na hluboké středověké (?) parcele a jeho počátky sahají přinejmenším do 16. století. Z původní stavby zůstal stát pouze renesanční sklep. Jeho současná podoba je barokní. My jsme se chtěli dozvědět, jestli se pod podlahami nachází starší základy. Jejich odkopání jsme tedy předloni provedli sami. Odkryli jsme pozůstatky původní barokní kuchyně a upřesnily dílčí změny v původním uspořádání přízemí. Keramiku a nějaké jámy ze 13. století jsme sice našli a odpovídají i prvním zmínkám o Chotěboři ve 13. století, ale z nějaké starší stavby nic… O to více jsme byli překvapeni, že pod domem podélně probíhá středověký příkop zasypaný po husitských válkách! Jak to tak bývá, výzkum tedy přinesl více otázek než odpovědí. Byla tedy Chotěboř v 15. století relokována? Jelikož se jedná o první výzkum měšťanské parcely v tomto městě, bylo by dobré naše zjištění ověřit i v jiných domech na náměstí. Dosud byla možnost zkoumat pouze výkopy inženýrských sítí pod silnicí. Prozatím jsme navštívili některé z dochované sklepů, ale žádné z nich nemají svůj počátek ve středověku. Takže vzhůru k novým výzkumům…! Pokud pojedete do Chotěboře rozhodně se u domu zastavte. Je to vzhledově poslední barokní stavba na náměstí T.G.Masaryka. Dům dnes slouží jako místo setkávání (komunitní centrum) a daří se ho postupně uvádět do konečné podoby. Vládne zde velmi příjemná atmosféra. Doufám, že takových nadšenců a míst bude přibývat!Děkujeme!

Žádné komentáře:

Okomentovat